Maganjo Farmers Association, Uganda

Verbeteren van de gezondheid van weeskinderen op St Mugagga Junior Primary School

Maganjo Farmers Association (MAFA) is een vrouwenorganisatie, opgericht in 2001. De organisatie richt zich op gezondheid, duurzame landbouw, voedselzekerheid en mensenrechten. MAFA heeft al redelijk wat projectervaring, met name op het gebied van sparen en krediet voor vrouwengroepen.

Bouw van een latrine en watertank

MAFA ontvangt van het NASF een microgift van € 4.500 voor de St Muggaga Junior Primary School. De bestaande latrines en wateropslagtank zijn oud, niet-hygiënisch en kapot. De microgift zal een latrine met 10 toiletten aanleggen, een wateropslagtank installeren (10.000 liter), en hygiëne voorlichting/training geven aan leerlingen, schoolpersoneel en lokale leiders. Verder zal MAFA zorgdragen voor de aanplant van fruitbomen en andere de planten in combinatie met landbouw voorlichting om de voedselzekerheid te vergroten. De eigen bijdrage aan dit project is € 1.300 wat van belang is voor de duurzaamheid van dit project en getuigt van eigen verantwoordelijkheid . MAFA heeft al ervaring met het uitvoeren van vergelijkbare  projecten bij een andere school.

Onderstaande foto’s zijn van de te vervangen latrines en de wateropslagtank.