Partner Vision (PAVIS), Kameroen

Partner Vision (PAVIS) is een lokale Kameroenese partnerorganisatie van de Nederlandse organisatie Livebuild die ook in dat land actief is. Sinds 2012 voert PAVIS het Child Health Improvement Program uit in samenwerking met Livebuild in 22 gemeenschappen in de noordwestelijke en zuidwestelijke regio’s van Kameroen. Zij werken in deze gemeenschappen volgens de zogenaamde Community Led Total Sanitation-approach, waarin gemeenschappen zelf hun hygiëne-situatie analyseren en op zoek gaan naar eigen oplossingen.

Wat zijn de gevolgen van slechte hygiënische omstandigheden?

Gebrek aan goede hygiënische omstandigheden in de scholen heeft negatieve effecten op de gezondheid van kinderen, op hun vermogen om educatie te volgen op school en op hun woon- en leefomgeving. Voor jonge meisjes en vrouwen is de toegang tot een veilig toilet en kennis van hygiënische praktijken een noodzaak in het geval van hun menstruatie. Slechte sanitaire voorzieningen kunnen ook de veiligheid van kinderen in gevaar brengen als ze moeten hun huis of de school moeten verlaten om een plek te vinden om hun behoeftes te doen. Jonge meisjes in het bijzonder zijn kwetsbaar voor geweld en verkrachting.

Early Childhood School Environment Health Program (ECSEHP)

PAVIS ontvangt een microgift van het NASF van €6,098 om op 8 basisscholen een School Led Total Sanitation-programma op te gaan zetten. Dit programma is gericht op het verbeteren van de gezondheidssituatie van 8 basisscholen door wildpoepen uit te roeien, sanitaire en afvalvoorzieningen te verbeteren en de persoonlijke hygiëne te vergroten. Leerlingen zowel als het onderwijzend en ondersteunend personeel en ouders worden getraind op het gebied van gezondheid en hygiëne, wat moet leiden tot concrete verbeteringen van de hygiënische situatie rond de scholen en thuis. Zo zullen de betrokken leerlingen en volwassenen rolmodellen worden voor hun omgeving. De school, als respectabele gemeenschap instelling, dient een voorbeeld te zijn voor de promotie van gezondheid en hygiëne. Dit leidt tot een geleidelijke maar gestage verbetering in de persoonlijke, huishoudelijke en gemeenschappelijke gezondheidsomstandigheden.

Voor Afrika!

Met uw donatie investeren we in kleine, lokale gezondheidsinitiatieven in Afrika. Omdat we beseffen dat gezondheid je belangrijkste bezit is. U ook? Steun ons dan. Samen maken we het verschil. 

Nieuwsberichten

Brand op Salama school voor blinde kinderen in Oeganda

Via onze partnerorganisatie* Stichting Weebale in Oeganda bereikte ons een vreselijk bericht. Bij een fatale brand op de Salama school voor...

Aandacht in NL OK krant voor winnaars Albert Schweitzer Prijs 2022 en hun project ‘Building bridges for broken bones’

In de november 2022 editie van de NL OK Krant (krant voor de medewerkers in de Nederlandse ziekenhuizen) uitgebreid aandacht...

Dubbele winnaar Albert Schweitzer Prijs 2022: ‘Building bridges for broken bones’

De Albert Schweitzer ‘Gezondheidspionier van het jaar 2022’ en de Publieksprijs 2022 gaan dit jaar naar Joost Binnerts (tropenarts Shirati KMT...

Projecten nieuws

1 5.3 Kidscare

‘Every child matters’ – Therapiecentrum in Kenia geopend!

De uitbreiding van het behandelcentrum, instrumentarium en het zorgprogramma voor 300 kinderen met lichamelijke of geestelijke beperkingen is succesvol gerealiseerd!...
Collage Abrubruwa Ghana Afbeelding2

‘Schoon en veilig water’ voor ‘vergeten’ gemeenschappen in Sub-Sahara-Afrika

In het voorjaar zijn we gestart met onze campagne voor ‘schoon en veilig water’ voor ‘vergeten’ en achtergestelde gemeenschappen in...

Ecologisch verantwoorde toiletten aangelegd

Een Ecosan toilet is een eenvoudig te bouwen, duurzaam toilet waarbij de afvalstoffen omgezet worden in meststof voor de landbouw....