Vrijwilligerswerk

Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds werkt veel met vrijwilligers. Deze vrijwilligers leveren een heel belangrijke bijdrage aan de projecten en activiteiten van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds.

Niek Versteegde is de winnaar van de Albert Schweitzer Prijs 2014!

Niek Versteegde (29) ontvangt de prijs, een startsubsidie van 5.000 euro, voor het project Lucht voor Leven in Mwanza, Tanzania. De prijs werd woensdag 26 november door gastjurylid Prof Ab Osterhaus uitgereikt in Singer Laren.

Niek Versteegde is een gedreven mens die dit jaar voor de 2de keer was genomineerd. “Een groot compliment” zegt de jury. Hij liep in 2010 coschappen in het Sengerema Hospital in Mwanza, Tanzania. Volgend jaar gaat Niek in dit ziekenhuis als tropenarts aan het werk en gaat dan zijn voorstel, het terugdringen van neonatale sterfte door de bestrijding van zuurstof tekort, zelf uitvoeren. De jury is enthousiast dat er veel aandacht gegeven zal worden aan opleiding en training van ziekenhuis medewerkers, waarbij aansluiting gezocht wordt bij internationaal erkende cursussen. “De aanhouder wint” sloot Niek zijn dankwoord mee af. En dat is waar.

Help Afrika!

Met uw donatie investeren we in kleine, lokale gezondheidsinitiatieven in Afrika. Omdat we beseffen dat gezondheid je belangrijkste bezit is. U ook? Steun ons dan. Samen maken we het verschil. 

Traditional healers and medical doctors in action, Lambaréné, Gabon

Lianne Cremers (28) studeerde (medische) antropologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en is heden onderzoeker bij het AMC. Zij heeft promotie onderzoek gedaan naar culturele, economische en sociale factoren in een tuberculose bestrijdingsprogramma in Lambaréné, Gabon. Tevens maakt zij documentaires van haar werk in de antropologie. Benjamin Jelle Visser (28) is arts-onderzoeker op het gebied van malaria en werkt in het Albert Schweitzer Ziekenhuis te Lambaréné (Gabon) en het AMC (Tropencentrum).

Doel: gezondheidszorg op gebied van tuberculose, malaria en HIV te verbeteren in Lambaréné, Gabon.

In Gabon bezoekt meer dan de helft van de bevolking bij gezondheidsklachten niet eerst het ziekenhuis, maar de traditionele genezer. Hierdoor melden patiënten met malaria, TB of HIV zich vaak (te) laat bij het ziekenhuis voor behandeling. Di t veroorzaakt veel onnodige ziektes en sterfte. Het project “Traditional Healers and Medical Doctors in Action”  initieert en bevordert de samenwerking tussen reguliere en traditionele genezers. Dit wordt bereikt door een symposium te organiseren waar lokale (reguliere) artsen en traditionele genezers een duurzaam samenwerkingsplan zullen ontwikkelen met ieders kwaliteiten geïntegreerd, waar zij zelf vorm aan geven en verantwoordelijk voor zijn. Een aantal van deze plannen zullen daarna geïmplementeerd gaan worden.

Met het winnen van de Albert Schweitzer Prijs hopen Jelle en Lianne een duurzaam project op te zetten wat succesvol kan worden gecontinueerd nadat de financiering stopt. De € 5.000,- zal voornamelijk worden gebruikt om de samenwerkingsprojecten op te starten en te financieren.

Lucht voor Leven in Mwanza, Tanzania

Niek Versteegde (29) is tropenarts. Hij liep in 2010 coschappen in het Sengerema Hospital in de Mwanza regio in Tanzania. Terug in Nederland, besloot hij een stichting op te richten om dit ziekenhuis structureel te ondersteunen. Deze stichting zet zich in voor een breed scala aan projecten in het ziekenhuis gericht op patiëntenzorg, maar ook op veiligheid in het ziekenhuis. Niek was penningmeester en is nu project manager voor deze stichting. Niek gaat in 2015 in het Sengerema ziekenhuis als tropenarts aan het werk.

Doel: terugdringen van sterfte en andere negatieve gevolgen van zuurstoftekort bij pasgeborenen.

Niek zal met het project Lucht voor Leven verschillende trainingen gaan opzetten en verzorgen. Hij verzorgt het trainen van lokaal personeel in de opvang van pasgeboren baby’s met als doel dat er minder kinderen overlijden aan de gevolgen van zuurstof tekort (asfyxie). Er zal een inventaris gemaakt worden van de benodigde materialen voor de training en in het ziekenhuis, waarna dit aangeschaft kan worden. Vervolgens zal er een trainingsprogramma worden opgezet om het personeel te trainen  en begeleiden zodat zij zelfstandig trainingen kunnen geven. Hierbij zal zoveel mogelijk gebruikt worden gemaakt van bestaande programma’s zoals de internationaal erkende NLS cursus en het “Helping babies breath program”.

Het prijzengeld van € 5.000,- van de Albert Schweitzer Prijs 2014 dat Niek hoopt te winnen, zal hij gebruiken voor het trainen en voorlichten van het personeel. Alsmede voor de aanschaf van  materialen voor trainingen, zoals voorlichtingsfolders, oefenpoppen, mayo-tubes, beademings-ballonnen en ziekenhuis benodigdheden na de bevalling, zoals navelstrengklemmen, resuscitatie ballonnen en doeken voor het afdrogen van de pasgeborene.

Kennisoverdracht tegen kindersterfte in Dakar, Senegal

Anna Kuiken (19) heeft na het behalen van haar VWO diploma zes maanden de stichting BOKO Africa in Dakar, Senegal, ondersteunt. Zij hielp bij de organisatie van kennisoverdracht activiteiten op het gebied van gezondheid in 2 arme buitenwijken van Dakar, genaamd Guinaw Rails Nord en Guinaw Rails Sud. Anna studeert nu geneeskunde in Nederland en wil zich blijven inzetten voor de vrouwen en kinderen in deze wijken.

Doel: dmv kennisoverdracht kindersterfte in Senegal te voorkomen en de gezondheid van moeder en kind te verbeteren.

De mensen in de wijken zijn arm, er zijn slechte hygiënische leefomstandigheden, geen toereikende medische voorzieningen en er heerst een hoge werkeloosheid.  Er is slechte gezondheidszorg voor moeder en kind en mede daardoor hoge sterfte cijfers. In de wijken zijn lokale vrouwen als rolmodellen geselecteerd en opgeleid door BOKO Africa. Met het project wil Anna ondersteuning geven aan dit  bestaande netwerk van rolmodellen, ook in samenwerking met lokale NGOs. Anna, samen met BOKO Africa, zal regelmatige kennisoverdracht activiteiten organiseren in de twee  buitenwijken: informatie uitwisseling tussen groepen van vrouwen  betreffende gezondheid van moeder en kind; houden van consultatie dagen; het wegen van kinderen; en geven van workshops tbv gezonde voeding.

Als dit project de Albert Schweitzer Prijs 2014 wint, wordt het prijzengeld gebruikt voor het organiseren van genoemde activiteiten. Verder zal Anna met het prijzengeld een behandelkamer voor een verpleegkundige/verloskundige inrichten in de 2 gezondheidsposten en voorzien van de basale medische uitrusting.

Afrika

Ons werkterrein

Gezondheid

Ons hoofdthema

€ 151.572

Geïnvesteerd (2018)