Vrijwilligerswerk

Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds werkt veel met vrijwilligers. Deze vrijwilligers leveren een heel belangrijke bijdrage aan de projecten en activiteiten van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds.

De Uitreiking van de Albert Schweitzer Prijs 2015

De uitreiking vond plaats op donderdag 10 december 2015 in het auditorium van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk/Gezondheidspark Dordrecht.

De nieuwe bestuursvoorzitter van het Albert Schweitzer ziekenhuis, Peter van der Meer, verwelkomde iedereen. Hij gaf ook het startschot van de project adoptie van een kraamkliniek in Tanzania, dto het Rhena geboortecentrum. Lees hier meer daarover. Dit werd gevolgd door een introductie van de bestuursvoorzitter van het NASF, Frans Hiddema.

Zoals gebruikelijk vertelde ook de winnaar van het afgelopen jaar over de resultaten van het gewonnen project en wat het winnen van de Prijs heeft bijgedragen. Dit is tevens ook een aanmoediging van de winnaar voor de genomineerden van dit jaar. De 2014 winnaar, Niek Versteegde, werd vertegenwoordigd door Femke Boot en Hilde van Susante van de stichting Serengema Hospital. Hijzelf zit nog steeds in Tanzania en sprak iedereen toe in een filmpje.

Vervolgens presenteerde de genomineerden hun initiatieven: Werner van der Wolf met het Owangai Health Centre in Oeganda, Albertine Visbeek met het Kangaroo Mother Care project in Ghana en Vera van Rijn met het Clean Cooking, Healthy Lungs project in Oeganda.

Na het juryoverleg, is de Albert Schweitzer Prijs 2015 uitgereikt door gastjurylid Prof Dr. Roel Coutinho. Prof Dr. Coutinho is arts, microbioloog en voormalig directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb), onderdeel van het RIVM. Momenteel is hij hoogleraar epidemiologie en infectieziekten aan de Universiteit Utrecht.

Hieronder een indruk van de presentaties.

Steun Afrika!

Met jouw donatie steun je kleinschalige projecten in arme gebieden. Deze projecten zijn opgezet door lokale mensen en hun gemeenschap, samen met bevlogen Nederlanders.

Het district Amuria in het noord-oosten van Oeganda is een ruraal gebied met geringe mogelijkheden van medische zorg. In het district, dat 400.000 mensen telt, is een ziekenhuis met geringe middelen voor operatie. In 2013 heeft de stichting een dokterspost gebouwd waar de bevolking de basiszorg kan krijgen, zoals malariatesten en behandeling, behandelen van infectieziekten, voorlichting over seksueel overdraagbare aandoeningen. Een jaar later is ook een vaccinatiecentrum bijgevoegd, om de vaccinatie graad van bijvoorbeeld polio in het district te verhogen.

Project: Uitbreiden van de zorg van het health centre met basis tandheelkunde, de mogelijkheid tot screening op baarmoederhals kanker en een verloskundige praktijk waar ook obstetrische spoedgevallen behandeling mogelijk is. Realisatie van het project zal resulteren in een betere tandheelkundige zorg voor de gehele bevolking, bijdragen aan de vroegtijdige opsporing en behandeling van baarmoederhalskanker en een reductie opleveren van moeder en kind sterfte.

Met het prijzen geld zal een verdere ontwikkeling van het health centre verwezenlijkt worden en materiaal worden aangeschaft, zoals tandextractie materiaal, lokaal anesthesie materiaal en een sterilisatie machine

Zuigelingensterfte is hoog in ontwikkelingslanden. Geboortegewicht een belangrijke factor; zuigelingen met een laag geboortegewicht (LBW) hebben een grotere kans om te sterven. Een van de belangrijkste redenen van sterfte onder LBW/premature baby’s is dat ze hun lichaamstemperatuur nog niet kunnen regelen. In de meeste landen is het gebruik van couveuses standaard in dit soort gevallen. In ontwikkelingslanden is deze zorg niet op grote schaal beschikbaar. Wanneer couveuse nazorg wel beschikbaar is , zijn er problemen zoals zo slecht onderhoud , stroomuitval en het ontbreken van reserveonderdelen.  Gelukkig is er een alternatief. Kangaroo Mother Care (KMC); zorg voor LBW/premature baby’s door hen huid op huid te dragen door de moeder. Het is een goedkope en gemakkelijke manier van zorg en het is aangetoond dat de sterfte onder zuigelingen daarmee sterk reduceert.

Project: Implementatie van Kangaroo Mother Care project in het Tema General en Ridge Hospital in samenwerking met een lokale organisatie en kinderartsen en verpleegkundigen van het ziekenhuis. Het KMC centrum is gereed en het personeel is getraind. Verdere opzet van het follow – up programma van de KMC methode is nu nodig zodat de kwaliteit van zorg en de monitoring van het kind goed gewaarborgd is. De controle afspraken zijn thuis en bij het KMC center, volgens een standaard schema.

Het prijzengeld zal worden besteed aan het integreren van huisbezoeken in het follow-up programma na een opname in het KMC center en aan het opzetten van het volgende centrum binnen het Ridge Hospital in Accra.

In de sloppenwijken van Kampala kookt de grote meerderheid van de vrouwen binnenshuis op houtskool. De kookstelletjes zijn vaak instabiel, waardoor ze gemakkelijk worden omgestoten. Dit leidt tot veel branden en brandwonden in deze gemeenschappen. Daarnaast leidt het koken op goedkope kookstelletjes met houtskool tot onvolledige verbranding waarbij schadelijke stoffen vrijkomen die de luchtwegen aantasten. Doordat de vrouwen binnenshuis koken in slecht geventileerde huizen worden deze schadelijke stoffen dag en nacht door de families ingeademd. Dit vormt een grote risicofactor voor het ontwikkelen van longaandoeningen zoals COPD en longontsteking.

De oplossing klinkt relatief eenvoudig: buitenshuis koken of koken in goed geventileerde ruimtes verlaagt het risico op longaandoeningen aanzienlijk.

Project: De Clean Cooking, Healthy Lungs module bestaat uit door de gemeenschap zelf bedachte interventies. Een onderdeel van de module is bewustwording binnen een trainingsprogramma over longontsteking (het nationale Village Health Team (VHT) programma). Een medewerker van een lokale organisatie geeft informatie over de mogelijke gevolgen van binnenshuis koken, nl. longaandoeningen en brandwonden en over het herkennen van waarschuwingssignalen van longontsteking en het belang van het bezoeken van een arts. Het praktische deel van de module is een demonstratie van alternatieven om veiliger en gezonder koken mogelijk te maken. Bijvoorbeeld het maken van afdakjes of stabielere en veiligere kookstelletjes met afvoer.

De € 5000 zal worden besteed aan de verdere ontwikkeling en uitvoer van de module, aanschaf van materialen als een spirometer en mondstukken, trainings-kosten en uitbreiding naar andere sloppenwijken.

Afrika

Ons werkterrein

Gezondheid

Ons hoofdthema

€ 203.833

Geïnvesteerd (2016)