Corona in Afrika

De corona pandemie houdt de wereld op dit moment in zijn greep. De corona crisis raakt iedereen, ook het Albert Schweitzer Fonds.

 

Kantoor Albert Schweitzer Fonds

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat medewerkers momenteel vanuit huis werken en bestuursleden alleen op afstand overleg voeren. Hoewel we dit tot een minimum proberen te beperken, kan dit effect hebben op onze bereikbaarheid. Onze excuses wanneer dit zo is. U kunt altijd een email sturen naar info@nasf.nl, u krijgt dan zo snel mogelijk antwoord.

 

Situatie in Afrika

Wij houden de situatie in Afrika nauwgezet in de gaten. Er is nauw contact met de projectleiders van onze gezondheidsprojecten, onze gezondheidspioniers. Wanneer wij relevante informatie voor u hebben, zullen wij deze publiceren op de website.

Voor meer achtergrond informatie over Afrika en de corona pandemie verwijzen wij u ook door naar de website van de WHO. 

Maatregelen

Vrijwel alle Afrikaanse landen kennen strenge maatregelen, die (soms) met harde hand worden gehandhaaft. In de meeste landen geldt een verbod op vervoer. De grenzen zijn gesloten. Scholen, markten en veel bedrijven zijn dicht, mensen moeten thuis blijven en zich houden aan de 1.5 meter afstand. Een maatregel als social distancing is vrijwel ondenkbaar
in veel Afrikaanse settings, zoals in de grote slums van de hoofdsteden. Op het platteland is de autoriteit en medewerking van dorpshoofden (chiefs) een voorwaarde voor het doen slagen van de maatregelen als social distancing. Op veel plaatsen is geen schoon water, noch zeep voorhanden om te zorgen voor de nodige hygiëne. De restricties zijn op het moment een groter probleem voor veel Afrikanen dan het virus zelf. De allerarmsten zijn bijzonder kwetsbaar voor de recente ontwikkelingen.

De ongelijkheden in de samenleving raken vergroot. De meeste mensen zijn werkzaam in de informele sector, zij kunnen niet werken of verliezen hun werk en worden bijzonder hard getroffen door de maatregelen, terwijl een buffer vaak ontbreekt, evenals een (sociaal) vangnet.

Het aantal besmettingen is nochtans laag in Afrika. Verwachting is dat het aantal besmettingen gaat toenemen begin mei. Hoeveel slachtoffers er zullen vallen, blijft onzeker. De economische gevolgen van de lockdown echter zijn nu al gigantisch, op continentaal-, (sub) nationaal- en individueel niveau. Er is sprake van een enorme inflatie. Voedsel, basis-benodigdheden, medicijnen, maar ook materialen voor bouw etc. zijn enorm in prijs gestegen. De hulp voor de allerarmsten vanuit de overheid is beperkt en lang niet toereikend. Op steeds meer plaatsen komt de arme bevolking in opstand. Hun grootste zorg is niet het corona virus, maar eten en geld. Gevreesd wordt voor sociale onlusten, met name in de grote steden.

 

Medische zorg ontoereikend

Wanneer het virus toeslaat zoals dat in Europa, China en Amerika is gebeurd, is de medische zorg in Afrika volstrekt ontoereikend om patiënten (de juiste) zorg te bieden. In een land als Oeganda zijn nog geen 200 IC bedden met beademing mogelijkheid. Oeganda heeft ruim 42 miljoen inwoners. Beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel zijn er meestal niet, of zwaar onvoldoende. In een groot ziekenhuis in Durban, Zuid-Afrika, raakte bijvoorbeeld maar liefst 1/3e van het personeel besmet. Men moest de deuren sluiten. De kans dat dit ook zo zal gaan in talloze andere ziekenhuizen, is aanwezig.

Een andere zorg is dat een aantal landen tegelijkertijd te kampen heeft met andere public health concerns zoals de mazelenepidemie en ebola in Congo. Dit maakt de dreiging van corona en de druk op de zorgstructuren nog groter.

Echter, de Afrikaanse bevolking heeft vaker te maken met uitbraken van gevaarlijke infectieziekten, zoals ebola, cholera en zelfs de pest. Van deze ervaringen hebben veel spelers uit de informele samenlevingsstructuur
(dorps- en stamhoofden), overheden en de medische sector geleerd hoe uitbraken zoveel mogelijk beheerst kunnen worden. Aan de andere kant helpt misinformatie, niet in de laatste plaats vanuit de diverse overheidsfunctionarissen, allerminst om het virus te beheersen. Veel Afrikanen zoeken hun heil en gezondheid in traditionele kruiden, riten en geneeskunsten. Zo ook nu tegen het corona virus.

Survey

Om te weten welk effect de corona pandemie heeft op onze partnerorganisaties in Afrika en hun gezondheidsprojecten, hielden wij een survey.

Voor Afrika!

Met uw donatie investeren we in kleine, lokale gezondheidsinitiatieven in Afrika. Omdat we beseffen dat gezondheid je belangrijkste bezit is. We geloven in de kracht van praktische oplossingen voor lokale problemen. U ook? Steun ons dan. Samen maken we het verschil. 

Steun het NASF

Kleinschalige hulp helpt! Zeker in Afrika. Helpt u ons nieuwe projecten uit te voeren?

reacties

De respons op onze survey was goed. Van de meeste organisaties kregen wij een goed en volledig beeld van hun situatie. Een enkele organisatie gaf aan nu geen tijd te hebben om te reageren op korte termijn. Ook met deze organisaties houden wij nauw contact.

Uit de survey blijkt dat de meeste organisaties nog geen gevallen van corona hebben in de directe omgeving. Dit aantal groeit. De hoop is dat door de restructies, d everspreiding langzaam en weinig zal zijn.

corona cases
restrictions

In de tabel hiernaast staat aangegeven welke maatregelen de overheden in de verschillende landen hebben getroffen. Vooralsnog ondervinden de organisaties in Afrika niet zozeer hinder van het corona virus, temeer van de geldende maatregelen.

De uitdagingen waar men voor komt te staan, zijn divers. Het sluiten van bedrijven en organisaties, het verbod op intern reizen en het feit dat de corona pandemie zorgt dat de aandacht weg wordt getrokken van andere werkzaamheden, zijn veel genoemde effecten.

 

 

"The country is in a lock down no movements we cannot access construction materials and even workers because no one is allowed to leave his/her house, so nothing goes on every sector has closed down except the health sector. We were making plans to start the construction of the pit latrine but the work cannot go now, we expect to resume if the Country gets to normal in the near future but its uncertain now".

"Our WASH project is meant to be implemented in the schools, but the schools are closed, however, the WASH
committee is working and we have been with some of them in the community, to raise awareness about preventive strategies for covid19".

"Our NASF project is labour intensive, and required laborers to gather and work on the project site. This
cannot proceed because of the restrictions of social gatherings. Likewise organizations that are to supply us
with materials are closed down for business".

uitdagingen

Het Albert Schweitzer Fonds blijft de situatie nauwgezet volgen. De oproep van onze partnerorganisaties is om juist de gezondheidszorg en preventieprojecten te blijven steunen, zoals we voorheen deden. Het is belangrijk om de bestaande reguliere zorg en gezondheidsprojecten blijven doorgaan, mede met het oog op de toekomst.

 

Waar andere organisaties uitstekend de noodhulp en specifieke corona hulp kunnen organiseren, zullen wij ons blijven richten op waar wij goed in zijn: het bieden van steun aan kleine, effectieve gezondheidsinitiatieven van onze gezondheidspioniers. Zij zijn onze helden. Zij geloven in een betere toekomst voor zichzelf en de mensen om hen heen. En wij geloven in hen.

Voor Afrika!

Met uw donatie investeren we in kleine, lokale gezondheidsinitiatieven in Afrika. Omdat we beseffen dat gezondheid je belangrijkste bezit is. U ook? Steun ons dan. Samen maken we het verschil. 

Geluk is het enige wat zich verdubbelt als men het deelt.

Albert Schweitzer

Wat kunnen we met uw steun?

Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds steunt kleinschalige gezondheidsprojecten in landen in Sub-Sahara Afrika.

Onze kracht daarbij: we ondersteunen kleinschalige projecten. Opgezet door de lokale bevolking zelf.

Zo behalen we prachtige resultaten. Met een klein budget. Helpt u mee?

Jaarverslagen met jaarrekening

Het Jaarverslag 2018 kunt u hier inzien. De jaarverslagen van 2017, 2016, 201520142013, 2012 en 2011 zijn ook online in te zien. Voor informatie voor 2011 kunt u het secretariaat benaderen.

 

Organisatie

De Stichting Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) is een kleine fondsenwervende organisatie waarin alle betrokkenen met veel enthousiasme, flexibiliteit en inzet werken. De stichting bestaat uit 3 stafleden en een vrijwillig bestuur van momenteel 6 leden. Daarnaast krijgt de organisatie veel ondersteuning van vrijwilligers. Het kantoor is gevestigd in Utrecht en het secretariaat is op dinsdag en donderdag tijdens kantooruren te bereiken via info@nasf.nl of tel: +31 (0)30 8801499.

Bent u benieuwd hoe het NASF is ontstaan, klik hier voor meer informatie.

 

Sponsoren

Het NASF is verheugd door de inzet van vele sponsoren. Verder werken we samen met verschillende partners. Lees hier meer.

Actuele projecten

Richard-Mwanjasi-510-x-540

Richard Mwanjasi gaat voor water

Richard Mwanjasi is de man achter onze partnerorganisatie Hope for Relief in Malawi. Zijn missie: "Ervoor zorgen dat kleinere gemeenschappen...
JCI Ghana

Vaccinaties en goede kraamhulp in een schone omgeving

In het noorden van Oeganda houdt organisatie FIDRA zich bezig met verbeteren van de zorg voor aanstaande moeders en pasgeborenen....
Theater is een krachtig middel voor bewustwording en gedragsverandering

Theater helpt gezond te blijven

  De 500 inwoners van het dorp Loungo in Burkina Faso hebben nu de beschikking over bijna 80 nieuwe en...

Laatste berichten

gelukt

Doel behaald!

Drie bevlogen zorgverleners uit Afrika deelden hun grootste wens met ons. Alle drie willen zij een kliniek bouwen op het...
We-weten-dat-het-kan

We zijn er bijna!

De afgelopen weken hebben we ons bij het Albert Schweitzer Fonds enorm ingezet om 19.900 euro bij elkaar te krijgen...
slides gezondheidspioniers sliders nov2

Prachtig resultaat eerste actieweek kerstwens klinieken

Solveigh Balogh, bureau manager: "Het eerste resultaat is fantastisch. Met iedere donatie komt de wens dat vrouwen wél veilig kunnen...