Belastingvrij schenken

 

Meer steun voor hetzelfde geld

Het is mogelijk het Nederlands Albert Schweitzer Fonds extra te steunen, zonder dat het u meer kost. Door middel van een volmacht schenking betaalt de Belastingdienst een gedeelte (tot 52%) van uw gift terug. Met speciale regels voor ‘instellingen die het algemeen nut beogen (ANBI)‘, zoals het Nederlands Albert Schweitzer Fonds, heeft u recht op belastingaftrek. De onderhandse verklaring die hiervoor tussen u en het NASF wordt opgesteld is geldig voor een periode van 5 jaar.

 

Voordelen van periodiek schenken via een volmacht:

  • U geeft meer steun met hetzelfde geld.
  • Uw gift is volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.
  • Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds is erkend als een organisatie die het algemeen nut dient en hoeft daardoor geen schenkingsrecht te betalen. Uw gehele gift komt dus aan ons ten goede.

 

Wat moet u doen om de volmacht te verstrekken?

  1. Download hier het volmachtformulier en sla het op.
  2. De volmacht vult u (liefst digitaal) in en print het vervolgens in tweevoud uit. Beide exemplaren zullen door u (en uw eventuele partner) moeten worden ondertekend.
  3. Wanneer het volmachtformulier getekent is, stuurt u het in tweevoud samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs kosteloos naar het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (het adres staat vermeld op het formulier). Wij zorgen er dan voor de volmacht wordt geadministreerd en u ontvangt één getekend exemplaar retour voor uw eigen administratie.

U kunt het volmachtformulier ook per post ontvangen. Bel of mail daarvoor het secretariaat op tel. 030-880 1499 of info@nasf.nl

Wat kunnen we met uw steun?

Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds steunt kleinschalige gezondheidsprojecten in landen in Sub-Sahara Afrika.

Onze kracht daarbij: we ondersteunen kleinschalige projecten. Opgezet door de lokale bevolking zelf.

Zo behalen we prachtige resultaten. Met een klein budget. Helpt u mee? Doneer