Ga door naar hoofdcontent
InformatieCommunity empowerment: een betere toekomst voor iedereen

Community empowerment: een betere toekomst voor iedereen

Een hele gemeenschap vooruit brengen: dat is wat we met dit waterproject hebben bereikt. Niet alleen is er schoon drinkwater binnen handbereik gekomen, maar er werden ook handwaspunten geïnstalleerd en een productie-unit voor herbruikbaar maandverband ontwikkeld. Wat dit project echt uniek maakt, is niet alleen de infrastructuur die is opgezet, maar ook de betrokkenheid van lokale gemeenschapsleden bij elk aspect van het proces.

Door de gemeenschap op te leiden om de waterput te onderhouden en te beheren, wordt niet alleen de duurzaamheid op lange termijn gegarandeerd, maar wordt ook hun eigen zelfredzaamheid versterkt. Dit project pioniert op het gebied van gemeenschapsgerichte ontwikkeling, waarbij lokale mensen de leiding nemen over hun eigen welzijn en vooruitgang.

Impact op het Leven van Adisah en de gemeenschap
Toegang tot schoon water en hygiëne lijkt misschien vanzelfsprekend, maar het heeft een diepgaande impact gehad op het leven van Adisah en haar gemeenschap.
Adisah, een 43-jarige boerin met 5 kinderen, woont samen met haar man en 2 andere vrouwen in de Gbangu gemeenschap op het platteland van Ghana. Voorheen moesten zij en haar kinderen lange afstanden afleggen om water te halen, met risico’s op ziektes en het missen van school. Dankzij de waterput in hun dorp is hun leven radicaal veranderd. Niet alleen hebben ze nu binnen enkele minuten toegang tot schoon water, maar dit heeft ook geleid tot een verbetering van de levenskwaliteit en een toename van economische activiteit in de gemeenschap.

Gemeenschapsbetrokkenheid en Empowerment
De betrokkenheid van de hele gemeenschap bij dit project is uniek. Door oriëntatiebijeenkomsten, trainingen en educatieve sessies worden niet alleen praktische vaardigheden overgedragen, maar wordt ook een cultuur van zelfredzaamheid en gemeenschapszin gecreëerd. De meisjes en vrouwen die zijn opgeleid in het maken van herbruikbare maandverbanden dragen niet alleen bij aan de verbetering van de hygiëne en gezondheid in de gemeenschap, maar worden ook actieve deelnemers aan het bevorderen van toekomstige innovaties en verbeteringen.

Bijdrage aan milieubehoud
Naast de directe voordelen voor de gemeenschap draagt dit waterproject ook bij aan het behoud van het milieu op lange termijn door het planten van 200 acacia boompjes.