asp-2-Header

Social enterprise voor succesvolle aanpak tuberculosebehandeling in Kenia Project NYA

NYA Foundation zet zich in om tuberculose (TBC), een ziekte die wereldwijd nog veel voorkomt, te bestrijden.

Tuberculose (TBC) is een wereldwijd voorkomende infectieziekte; in 2017 waren er wereldwijd 10 miljoen nieuwe TBC-gevallen en stierven er 1,6 miljoen patiënten als gevolg van de ziekte. Kenia is door de World Health Organization (WHO) aangemerkt als een van de 30 landen met een hoge TBC last. TBC is de vierde doodsoorzaak in het land. TBC komt vaker voor onder armere mensen, die veelal lager opgeleid zijn.

In rurale gebieden maakt 16% van de TBC patiënten de behandeling niet af. We richten ons op deze patiëntengroep die gekenmerkt wordt door een hoog uitvalpercentage tijdens de TBC-behandeling, vanwege afstand tot zorgklinieken, armoede en gebrekkige kennis over de risico’s van TBC. Een hogere uitval (LTFU-ratio) leidt tot meer verspreiding van de infectie, een verhoogde kans op ontwikkeling tot een resistente bacterie, hogere zorgkosten en meer sterfgevallen. Uit onderzoek blijkt dat elke patiënt die ‘lost-to-follow-up’ is, de zorgverlener 412 euro en de maatschappij 1.419 euro kost.

De behandeling tegen TBC is een intensieve behandeling; de patiënt moet 6 maanden lang dagelijks medicatie innemen. NYA zet mobiele technologie in om te zorgen dat meer Keniaanse TBC-patiënten hun behandeling wel succesvol voltooien. Dat doen we door een mobiele telefoon en een medicatie-herinnering programma onderdeel te maken van de TBC behandeling. Na de TBC diagnose ontvangen patiënten niet alleen de voorgeschreven medicatie, maar ook een mobiele telefoon, zonne-oplader en training in het gebruik van deze apparaten.

Met de dienst beogen we een positieve impact op economische-en gezondheidsuitkomsten. Lokale zorgverleners, die toch al druk bezet zijn, winnen tijd en geld door het gebruik van de mobiele telefoondienst. Enerzijds kunnen zoekgeraakte patiënten gericht worden opgespoord. Anderzijds biedt onze oplossing de mogelijkheid om hulpbehoevende patiënten tijdig ondersteuning te bieden. Directe resultaten zijn een betere levenskwaliteit van (voormalig) TBC-patiënten, het voorkomen van onnodige sterfgevallen en verdere verspreiding van TBC. Dit leidt vervolgens tot significante directe en indirecte kostenbesparingen voor lokale en nationale zorginstellingen.

Hier vind je meer informatie over dit initiatief: www.nyafoundation.net

asp-2-Deelnemer

Luuk

Burki

Jens

Gronheid

Matthijs

van Hagen
 • Project

  Project NYA
 • Waar

  Kenia
 • Doelgroep

  Patiëntengroep met hoog uitvalspercentage tijdens TBC-behandeling
 • Doel

  Bestrijding van tuberculose

De verkiezing van de Albert Schweitzer Prijs 2020 is vanwege de corona epidemie uitgesteld.
Stemmen is momenteel niet mogelijk. 

Wat kunnen we met uw steun?

Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds steunt kleinschalige gezondheidsprojecten in landen in Sub-Sahara Afrika.

Onze kracht daarbij: we ondersteunen kleinschalige projecten. Projecten zoals ingezonden voor de Albert Schweitzer Prijs 2020.

Zo behalen we prachtige resultaten. Met een klein budget. Helpt u mee?

Achtergrond

Met de jaarlijkse Albert Schweitzer Prijs wil het NASF jongeren betrekken bij het verbeteren van de gezondheidszorg in Afrika. Hiermee treden we in de voetsporen van Nobelprijswinnaar Albert Schweitzer (1875-1965).

Albert Schweitzer startte in 1913 de bouw van een ziekenhuis in Lambaréné (Gabon, Afrika) waar hij de rest van zijn leven zieken behandelde. Verder was Albert Schweitzer ook een begaafd filosoof op het gebied van cultuur en ethiek. Voor zijn filosofie en levensmotto “Eerbied voor het leven” ontving Albert Schweitzer in 1951 de Nobelprijs voor de vrede.