Reumazorg

Opzetten reumazorg in Noord-Tanzania

Dieneke: ‘Reuma is in westerse landen steeds beter behandelbaar, wat in schril contrast staat met de meeste Afrikaanse landen: daar is nagenoeg geen reumazorg. Naar verwachting zijn er miljoenen Afrikanen met reumatische aandoeningen die onnodig pijn lijden, invalide raken of zelfs er aan overlijden. Vanuit het KCMC (Kilimanjaro Christian Medical Centre; universitair ziekenhuis) bestaat de vraag om reumazorg op te starten, maar het ontbreekt aan (financiële) middelen’. 

Reumatische musculoskeletale ziekten zijn wereldwijd de belangrijkste oorzaak van invaliditeit (WHO). In Tanzania wonen meer dan 55 miljoen mensen en er werken 0 reumatologen. De prioriteit van de gezondheidszorg in Afrika heeft lange tijd gelegen bij infectieziekten zoals malaria en HIV. Echter, nu deze ziektes steeds beter behandelbaar worden en de incidentiecijfers dalen, komt er meer aandacht voor niet-overdraagbare aandoeningen zoals reumatische (auto-immuun) ziektes. Uitdagingen voor het opzetten van reumazorg in Oost-Afrika zijn armoede, gebrek aan opleiding en beperkte toegang tot gezondheidszorg. Daarnaast dragen religieuze en culturele overtuigingen vaak bij aan terughoudendheid of vertraging bij het zoeken naar medische zorg. De ziektelast ligt naar verwachting hoger dan in andere delen van de wereld, aangezien patiënten zich vaak laat in de ziekte presenteren bij een  hulpverlener’.

Tijdens een periode van 18 maanden wil Dieneke reumazorg opzetten en inbedden in het KCMC. Een groot universitair ziekenhuis, gelegen in Noord-Tanzania, met een verzorgingsgebied van ruim 15 miljoen mensen. In het naast gelegen University College worden jaarlijks tussen de 200 en 250 medisch studenten opgeleid.  

Dieneke’ projectplan is gericht op drie pijlers: 

Patiëntenzorg

 • Klinische en poliklinische zorg in KCMC voor reumatische aandoeningen. 
 • Bewustzijn creëren bij lokale ziekenhuizen in de regio

Educatie

 • Opleiden van lokale artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en medisch studenten
 • Colleges, werkgroepen en practica geven over lichamelijke onderzoek, gewrichtspuncties en musculoskeletale echografie
 • Informatievoorzieningen in Kiswahili ontwikkelen voor patiënten

Duurzame reumazorg in Noord-Tanzania

Door het opleiden van lokale zorgprofessionals wordt de ‘knowledge gap’ kleiner en wordt een basis gelegd voor duurzame reumazorg.

Betere kwaliteit van leven door lagere ziektelast

Door middel van voorlichting leren patiënten wat reuma is, welke aandoeningen zij kunnen herkennen en waarvoor ze behandeld kunnen worden in het KCMC.

Wetenschappelijk onderzoek

Door in kaart te brengen welke reumatische aandoeningen voorkomen in Noord-Tanzania en door mogelijke verschillen in etiologie te onderzoeken, kan een gerichte behandelstrategie worden bepaald.

project7
 • Kandidaten

  Dieneke Haverkort, Arts in opleiding tot medisch specialist, reumatologie, Radboud UMC Nijmegen

 • Project

  Opzetten reumazorg in Noord-Tanzania
 • Waar

  Noord-Tanzania
 • Doelgroep

  Patiënten met reumatische aandoeningen en lokale zorgprofessionals
 • Doel

  De afstand tot reumazorg voor patiënten in Noord-Tanzania verkleinen en het verbeteren van de zorgverlening rondom reuma