IMG_1589

Moeder & Kind

Zo bouw je een moeder en kind kliniek in de bush

Zo bouw je een moeder & kind kliniekje in de bush Het Banda district in Ghana is een verarmd plattelands gebied. Voorzieningen voor de gezondheid van (jonge) moeders en baby's ontbreken. Er is schreeuwend behoefte aan een medische post. Biley Kraw Yah trekt zich het lot aan van deze moeders...

Belangrijke stap in terugdringen moeder – en kindsterfte in Oeganda

Belangrijke stap in terugdringen moeder– en kindsterfte in Oeganda Wereldwijd sterven iedere dag 830 vrouwen aan complicaties tijdens de zwangerschap of bevalling. 99% van deze vrouwen leeft in een ontwikkelingsland. Meer dan de helft in Sub-Sahara Afrika. Het merendeel van deze sterfgevallen kan voorkomen worden, stelt de World Health Organisation...