Moeder & Kind

Belangrijke stap in terugdringen moeder – en kindsterfte in Oeganda

Belangrijke stap in terugdringen moeder– en kindsterfte in Oeganda Wereldwijd sterven iedere dag 830 vrouwen aan complicaties tijdens de zwangerschap of bevalling. 99% van deze vrouwen leeft in een ontwikkelingsland. Meer dan de helft in Sub-Sahara Afrika. Het merendeel van deze sterfgevallen kan voorkomen worden, stelt de World Health Organisation...
Lees meer