Homebanner_ASP3

De Albert Schweitzer Prijs is een jaarlijks initiatief van het Albert Schweitzer Fonds. De prijs richt zich op jongeren, werkend, wonend of studerend in Nederland, met een idee of project ter verbetering van de gezondheid in Sub-Sahara Afrika. De beste gezondheidspionier wint €5.000,- euro startsubsidie. Daarnaast vergeven we twee aanmoedigingsprijzen en is er een publieksprijs voor het project dat de meeste stemmen krijgt. 

Op 9 oktober van 10:30-12:15 uur vindt de prijsuitreiking plaats onder voorzitterschap van Prof. dr. Marcel Levi. Jij kunt de uitreiking via internet bijwonen vanachter uw eigen pc of iPad.

Wil je de feestelijke tiende editie met ons meekijken? 

De jury van 2021: Prof. Dr. Macel Levi- voorzitter NWO; Lindy van Vliet- hoofd projecten Tropeninstituut; Ton Teunissen- bestuurslid Albert Schweitzer Fonds en huisarts