Skip to content

Nalaten en schenken bijzondere manieren van geven

Ieder jaar ontvangt het Nederlands Albert Schweitzer Fonds één of meerdere giften vanuit een nalatenschap. Deze giften zijn enorm belangrijk om onze missie te laten voortbestaan. Het toont hoezeer mensen belang hechten aan Albert Schweitzer, zijn gedachtegoed, zijn werk en voortzetting door volgende generaties.

Opname in het testament

Overweegt u ook om het Nederlands Albert Schweitzer Fonds op te nemen in uw testament? U kunt het Nederlands Albert Schweitzer Fonds benoemen tot (mede) erfgenaam of tot legataris. U bepaalt zelf welk deel van uw erfenis u doneert, en waaraan precies.

Alle giften die het Nederlands Albert Schweitzer Fonds vanuit testamenten ontvangt, zijn van (erfrecht)belasting vrijgesteld. Een testament regelt u met een notaris. U kunt meer informatie inwinnen bij een erkende notaris of via www.notaris.nl.

Een grotere gift aan het Nederlands Albert Schweitzer Fonds kan interessant zijn, want deze is grotendeels aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Hoe dat werkt leest u hier.

Direct contact

Wilt u liever direct iemand in persoon spreken? Belt u naar 030-8801499 en vraagt u naar Solveigh Balogh of Petra Weij.

nalaten en schenken

Mensen die besluiten te geven na leven, zetten op een bijzondere manier de traditie van Albert Schweitzer voort.

Doe iets prachtigs, mensen kunnen uw voorbeeld volgen.

Voor Afrika!

Met uw donatie investeren we in kleine, lokale gezondheidsinitiatieven in Afrika. Omdat we beseffen dat gezondheid je belangrijkste bezit is. We geloven in de kracht van praktische oplossingen voor lokale problemen. U ook? Steun ons dan. Samen maken we het verschil. 

Steun het NASF

Kleinschalige hulp helpt! Zeker in Afrika. Helpt u ons nieuwe projecten uit te voeren?

Voor Afrika!

Met uw donatie investeren we in kleine, lokale gezondheidsinitiatieven in Afrika. Omdat we beseffen dat gezondheid je belangrijkste bezit is. U ook? Steun ons dan. Samen maken we het verschil. 

Laatste berichten

rinus van warven

Collecte oecumenische dienst bestemd voor gezondheid Afrika

Collecte oecumenische kerkdienst in teken van gezondheidsprojecten Albert Schweitzer Fonds Ds. Rinus van Warven is lid van het Comité van...
vanbeeck

Oudste ‘Albert Schweitzer’ verpleegster overleden

Oudste 'Albert Schweitzer' verpleegkundige overleden Met groot verdriet moeten we meedelen dat op 1 december jongstleden is overleden mevrouw Tineke...
nalaten en schenken

Nalaten en schenken: bijzondere manieren van geven

Nalaten en schenken bijzondere manieren van geven Ieder jaar ontvangt het Nederlands Albert Schweitzer Fonds één of meerdere giften vanuit...