Nalaten en schenken bijzondere manieren van geven

Ieder jaar ontvangt het Nederlands Albert Schweitzer Fonds één of meerdere giften vanuit een nalatenschap. Deze giften zijn enorm belangrijk om onze missie te laten voortbestaan. Het toont hoezeer mensen belang hechten aan Albert Schweitzer, zijn gedachtegoed, zijn werk en voortzetting door volgende generaties.

Opname in het testament

Overweegt u ook om het Nederlands Albert Schweitzer Fonds op te nemen in uw testament? U kunt het Nederlands Albert Schweitzer Fonds benoemen tot (mede) erfgenaam of tot legataris. U bepaalt zelf welk deel van uw erfenis u doneert, en waaraan precies.

Alle giften die het Nederlands Albert Schweitzer Fonds vanuit testamenten ontvangt, zijn van (erfrecht)belasting vrijgesteld. Een testament regelt u met een notaris. U kunt meer informatie inwinnen bij een erkende notaris of via www.notaris.nl.

Een grotere gift aan het Nederlands Albert Schweitzer Fonds kan interessant zijn, want deze is grotendeels aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Hoe dat werkt leest u hier.

Direct contact

Wilt u liever direct iemand in persoon spreken? Belt u naar 030-8801499 en vraagt u naar Solveigh Balogh of Petra Weij.

nalaten en schenken

Mensen die besluiten te geven na leven, zetten op een bijzondere manier de traditie van Albert Schweitzer voort.

Doe iets prachtigs, mensen kunnen uw voorbeeld volgen.

Voor Afrika!

Met uw donatie investeren we in kleine, lokale gezondheidsinitiatieven in Afrika. Omdat we beseffen dat gezondheid je belangrijkste bezit is. We geloven in de kracht van praktische oplossingen voor lokale problemen. U ook? Steun ons dan. Samen maken we het verschil. 

Steun het NASF

Voor Afrika!

Met uw donatie investeren we in kleine, lokale gezondheidsinitiatieven in Afrika. Omdat we beseffen dat gezondheid je belangrijkste bezit is. U ook? Steun ons dan. Samen maken we het verschil. 

Nieuwsberichten

Inschrijving Albert Schweitzer Prijs 2022 geopend

Bijzonder dit jaar is dat de AFAS Foundation de Albert Schweitzer Prijs 2022 mede mogelijk maakt. De Foundation steunt het...

Gezondheidspioniers van het jaar….!

10 jaar innovatieve ideeën ter verbetering van de gezondheidszorg in Sub-Sahara-Afrika Op zaterdag 28 mei tijdens de Afrikadag vierden we...
banner liggend logo links

10 jaar winnaars Albert Schweitzer Prijs

10 jaar winnaars Albert Schweitzer Prijs Bijzondere initiatieven ter verbetering gezondheidszorg in Afrika Al tien jaar treden jonge gezondheidspioniers die...

Projecten nieuws

1 5.3 Kidscare

‘Every child matters’ – Therapiecentrum in Kenia geopend!

De uitbreiding van het behandelcentrum, instrumentarium en het zorgprogramma voor 300 kinderen met lichamelijke of geestelijke beperkingen is succesvol gerealiseerd!...
Collage Abrubruwa Ghana Afbeelding2

‘Schoon en veilig water’ voor ‘vergeten’ gemeenschappen in Sub-Sahara-Afrika

In het voorjaar zijn we gestart met onze campagne voor ‘schoon en veilig water’ voor ‘vergeten’ en achtergestelde gemeenschappen in...

Ecologisch verantwoorde toiletten aangelegd

Een Ecosan toilet is een eenvoudig te bouwen, duurzaam toilet waarbij de afvalstoffen omgezet worden in meststof voor de landbouw....