Schoon koken voor schone longen- Oeganda

Oude situatie - koken op open vuur binnenshuis

In het Tororo district in het oosten van Oeganda kookt het merendeel van de huishoudens binnenshuis op open vuur. Hierbij wordt veelal gebruik gemaakt van brandhout. Naast de impact hiervan op het milieu levert dit ernstige gezondheidsrisico’s op voor met name moeders en kinderen. Zij kampen met ernstige luchtwegaandoeningen, als ook een verhoogd risico op hartproblemen.

Gezondheidspionier Taabu zet zich in voor kwetsbare groepen in Oost-Oeganda. Met zijn project ‘Schoon koken voor schone longen’ wil hij moeders en kinderen in het Tororo district helpen aan een betere gezondheid. Door schone fornuizen te bouwen wil hij ernstige luchtwegaandoeningen bij hen voorkomen en de impact op het milieu verminderen.

Schone fornuizen met een afvoer naar buiten

Taabu wil samen met zijn team schone fornuizen bouwen voor 350 uiterst kwetsbare gezinnen. Zij leven in extreme armoede, leven met HIV of met een handicap. De schone fornuizen krijgen een afvoer naar buiten, hierdoor zijn ze een stuk minder schadelijk voor de gezondheid. Ook zijn ze duurzamer, omdat er 70% minder brandhout wordt gebruikt. Samen met een lokale partner wil Taabu ook 50 vrouwen trainen in het bouwen en onderhouden van schone fornuizen. Meer informatie 

Helpt u mee aan een betere gezondheid en toekomst voor moeders en kinderen in het Tororo district?

Voor het project van Taabu is € 7.656,- nodig. 

Steun Taabu of maak uw bijdrage over naar IBAN NL51 ABNA 0470 380 578 t.n.v. Nederlands Albert Schweitzer Fonds o.v.v. ‘Echocentrum’.