Belangrijke stap in terugdringen moeder – en kindsterfte in Oeganda

Wereldwijd sterven iedere dag 830 vrouwen aan complicaties tijdens de zwangerschap of bevalling. 99% van deze vrouwen leeft in een ontwikkelingsland. Meer dan de helft in Sub-Sahara Afrika. Het merendeel van deze sterfgevallen kan voorkomen worden, stelt de World Health Organisation (WHO). Het terugdringen van moeder- en kindsterfte is een prioriteit in de Sustainable Development Goals. Het NASF is door een Oegandese organisatie met de prachtige naam Arise and Begin Association (ABAS) gevraagd bij te dragen aan hun vroedvrouwen project in Oeganda. Vroedvrouwen spelen een uiterst belangrijke rol in het terugdringen van moeder- en kindsterfte, vooral in plattelandsgebieden waar vaak geen andere medische voorzieningen zijn.  ABAS richt zich juist op het vergroten van de kennis en kunde van vroedvrouwen op lastig bereikbare, afgelegen gebieden. Het NASF geeft 2.500 euro voor het trainen van 30 vroedvrouwen. Een kleine stap in het geheel, maar een belangrijke en concrete stap voor alle vrouwen en baby’s in Oeganda die dankzij dit project gered zullen kunnen worden. 

ABAS-1024x768
Ocen Ivan Kenneth

Moeder- en kindsterfte

Vrouw & gezondheid

 • Waar

  Oeganda

 • Hiermee helpt u

  bij de opleiding van vroedvrouwen

 • Kosten project

  € 2.500

 • Status project

  Lopend