Skip to content

Onze projecten

Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) steunt kleinschalige gezondheidsprojecten in landen in Sub-Sahara Afrika. Per jaar ondersteunen we ruim 30 projecten voor een bedrag van ongeveer € 150.000. De aanvragen voor een bijdrage blijven binnenstromen. Er is nog veel te doen. Dat de initiatieven uit Afrika onze verwachtingen overtreffen, maakt dat wij menen op de goede weg te zijn. Het bevestigt, dat wij met onze kennis en ervaring juist die projecten kunnen selecteren die echt effectief en ons vertrouwen waard zijn. Meestal gaat het om lokale, startende en eenmalige initiatieven.

Maak kennis met onze 5 projectthema's.

Afrika

Ons werkterrein

Gezondheid

Ons hoofdthema

€ 151.572

Projectsteun (2018)