Brand op Salama school voor blinde kinderen in Oeganda

Via onze partnerorganisatie* Stichting Weebale in Oeganda bereikte ons een vreselijk bericht. Bij een fatale brand op de Salama school voor blinde kinderen in het Mukono district in Oeganda zijn twaalf meisjes omgekomen. Drie kinderen zijn met ernstige verwondingen opgenomen in het ziekenhuis.

De fatale brand ontstond in de nacht van 25 oktober in de meisjeszaal van de blindenschool. Op dit moment is het nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de brand.

‘Wij leven mee met alle nabestaanden, de meisjes van de school, directeur Francix Kinubi van de school, zijn leerkrachten en onze partner Weebale’, aldus Tjitske Vreugdenhil, bestuurder ‘projecten’ van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF). ‘We wensen allen veel sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies’.

Stichting Weebale, al tien jaar actief op de Salama school, heeft nauwe contacten met de directeur en de leerkrachten. ‘Francix Kinubi, directeur van de school, zet zich sinds 1999 met hart en ziel in voor de kinderen van de blindenschool in de hoop ze een betere toekomst te geven’, aldus onze contactpersoon van Stichting Weebale. De school wordt voornamelijk draaiende gehouden door giften en wordt vaak bezocht door vrijwilligers’. 

Karen van ’t Hooft, projectoffer NASF: ‘In juli 2022 heeft het NASF via Stichting Weebale een project op deze school gefinancierd voor de constructie van acht latrines, twee urinoirs en een handenwasgelegenheid. Het project is in september 2022 gerealiseerd. De sanitaire voorzieningen op de school zijn hierdoor aanzienlijk verbeterd’.

Inzameling voor wederopbouw

Stichting Weebale is een inzameling gestart om de wederopbouw van de meisjeszaal mogelijk te maken en de kinderen in de blindenschool opnieuw te kunnen opvangen. Karen:‘ Wij steunen deze inzameling van harte en doen een oproep aan allen mee te helpen’.

Help mee!

Maak uw bijdrage over naar Stichting Weebale NL17 RABO 0134483944 o.v.v. ‘Salama school for blind’. Iedere euro is welkom. Veel dank namens de Stichting Weebale, de directeur, leerkrachten en kinderen van de school!

* Het NASF heeft samenwerkingsverbanden ontwikkeld met projectondersteunende organisaties. Deze organisaties kunnen financieringsverzoeken voor projecten bij het NASF indienen, op voorwaarde dat de projecten aansluiten bij de criteria van het NASF. Zo zijn er in 2022 projectvoorstellen gefinancierd van Stichting Weebale in Oeganda en van ASAP in Burkina Faso.