Project applications in english

 

Demande de projet en francais

 

Aanvragen van een microgift

Planning projectaanvragen 2018

Het Bestuur van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) heeft in haar Algemene Bestuursvergadering in oktober 2017 besloten dat in 2018 op drie momenten projectaanvragen kunnen worden ingediend.

Projectaanvragen kunnen ingediend worden vanaf de volgende data:

  • 2 januari 2018, vanaf 09.00 uur
  • 2 mei 2018, vanaf 09.00 uur
  • 2 augustus 2018, vanaf 09.00 uur

Per ronde neemt het NASF de eerste 50 aanvragen in behandeling, daarna is de aanvraagronde gesloten.
Projectaanvragen kunnen alleen worden gemaild naar project@nasf.nl. Projectvoorstellen die worden gestuurd naar andere email adressen worden niet in behandeling genomen.

Landenfocus

Voor 2018 geldt dat alleen projectaanvragen uit de volgende landen in behandeling worden genomen:

  • Oeganda
  • Kenia
  • Burkina Faso
  • Kameroen
  • Ghana

Criteria

Uw projectaanvraag wordt alleen in behandeling genomen wanneer de projectaanvraag aan de criteria voldoet. Aangezien de criteria zijn aangescherpt, adviseert het NASF aanvragers de criteria goed door te nemen alvorens over te gaan tot aanvragen van ondersteuning.
Alleen aanvragen afkomstig van lokale Afrikaanse organisaties kunnen in aanmerking komen voor financiering.

Projectaanvraag formulieren

Projectaanvragen moeten gedaan worden middels het indienen van het standaard NASF project voorstelformulier en het project budget.

Project applications- eng

 

Demandes de subvention- fr