Project applications in english

 

Demande de projet en francais

 

Aanvragen van een microgift

Planning projectaanvragen 2017

Het Bestuur van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) heeft in haar Algemene Bestuursvergadering in december 2016 besloten dat er in 2017 op drie momenten projectaanvragen kunnen worden ingediend.

Projectaanvragen kunnen ingediend worden vanaf de volgende data:

  • 1 januari 2017
  • 1 mei 2017
  • 1 augustus 2017

Per ronde neemt het NASF de eerste 50 aanvragen in behandeling, daarna is de aanvraagronde gesloten. Project aanvragen kunne alleen worden gemaild naar project@nasf.nl. Projectvoorstellen die worden gestuurd naar andere email adressen worden niet in behandeling genomen. Alleen aanvragen afkomstig van lokale Afrikaanse organisaties kunnen in aanmerking komen voor financiering.

Landenfocus

Voor 2017 geldt dat alleen projectaanvragen uit de volgende landen in behandeling worden genomen:

  • Oeganda
  • Kenia
  • Burkina Faso
  • Kameroen
  • Ghana

De samenstelling van de landenlijst wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Eind 2017 besluit het Bestuur welke landen in 2018 in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van het NASF.

Criteria

Uw projectaanvraag wordt alleen in behandeling genomen wanneer de projectaanvraag aan de criteria voldoet. Aangezien de criteria zijn aangescherpt, adviseert het NASF aanvragers de criteria goed door te nemen alvorens over te gaan tot aanvragen van ondersteuning.

Projectaanvraag formulieren

Projectaanvragen moeten gedaan worden middels het indienen van het standaard NASF project voorstelformulier en het project budget.

Project applications- eng

 

Demandes de subvention- fr