Aangenaam kennis te maken

foto Tjitske

Graag laten we u nader kennis maken met de mensen achter onze organisatie. Dit keer Tjitske Vreugdenhil, bestuurslid projecten.

 

“Mijn naam is Tjitske Vreugdenhil, 54 jaar. Drie jaar heb ik als tropenarts in Mozambique gewerkt en tien jaar als huisarts in Amsterdam Bijlmer. Sinds twee jaar ben ik vrijwillig bestuurslid bij het Albert Schweitzer Fonds. Ik voel me verantwoordelijk om als organisatie de juiste gezondheidsprojecten in Afrika te ondersteunen. Projecten die kleinschalig zijn, ingebed in de lokale gemeenschap, en die de gezondheid duurzaam verbeteren. Het leukste van mijn rol in het bestuur is dat ik de projectaanvragen beoordeel op hun haalbaarheid, kwaliteit en relevantie. 

 

De projectaanvragen raken me. Ze zijn vaak geschreven door mensen uit dorpen waar een probleem is. Er is bijvoorbeeld geen water, of de afstand tot een ziekenhuis is te groot. De aanvragen geven een direct en persoonlijk beeld van de problemen waar mensen voor staan en de oplossingen die zij zelf daarvoor verzinnen. Wij helpen de mensen hun project uit te voeren.

 

Mijn partner werkte bij het ministerie van Buitenlandse Zaken aan grote ontwikkeltrajecten. Dat is ook goed en nodig. Wij opereren juist in een niche met kleine projecten, bedacht door de directe belanghebbenden. Wij geven kleine, startende initiatieven een kans. Dat is een prachtige aanvulling op wat andere organisaties in Afrika doen. Mijn vriend was eerst sceptisch, maar heeft ingezien hoe onze projecten mensen echt direct meer grip geven op hun eigen leven. 

 

Het Albert Schweitzer Fonds krijgt indrukwekkend veel aanvragen uit Afrika. De noodzaak van onze missie is duidelijk. Daarom is onze wens om nóg meer mensen te kunnen helpen. Gezondheid is basaal. Wij laten zien dat je met weinig middelen heel veel kunt bereiken in korte tijd.”