Eerste tussenstand campagne water op ‘vergeten’ plekken Afrika

Iedere dag is Wereld Waterdag! Onder dat motto startten we op 22 maart jongstleden onze campagne om aandacht te vragen voor water op 'vergeten' plekken in Sub-Sahara Afrika.

We willen zorgen voor water bij een ziekenhuis in Kenia, op een plattelandsschool in Ghana en middenin een dorp in Burkina Faso.

Voor 18.038 euro kunnen we deze drie waterprojecten mogelijk maken.

Na de eerste week is er al bijna 3.000 euro gedoneerd! Een prachtig resultaat, waar we heel dankbaar voor zijn. Maar... we zijn er nog niet!

Er moet veel gebeuren, maar het kan! Door de jaren hebben wij als Nederlands Albert Schweitzer Fonds met het steunen van lokale waterprojecten al heel veel mensen kunnen voorzien van schoon, veilig water uit goed beheerde, duurzame bronnen. Dat gaan we weer doen!

Heb je er wel eens bij stilgestaan hoeveel tijd het kost om te zoeken naar water als je in een ver afgelegen dorp ergens in Burkina Faso, Ghana of Kenia woont?

Water-armoede

Vies, onveilig water betekent dat mensen risico lopen op levensbedreigende ziektes, vooral (kleine) kinderen en ouderen. Vies, onveilig water is een sluipmoordenaar van kinderen. 80% Van ernstige ziektes zoals diarree wordt veroorzaakt komen door vervuilde drinkwatervoorzieningen, zo heeft de World Health Organization (WHO) becijferd in 2019. Alleen al diarreeziekten veroorzaakten ongeveer 6000 doden per dag Sub-Sahara Afrika, voornamelijk onder kinderen.

Waterschaarste betekent dat meisjes vaak uren moeten lopen en niet naar school kunnen of dat hun moeders in de uren dat zij water halen geen inkomen voor het gezin kunnen verdienen. Bovendien zijn meisjes en vrouwen lang niet altijd veilig tijdens hun lange looptocht. Gebrek aan schoon, veilig water veroorzaakt bestaansonzekerheid en fors lagere economische groei. Je moet het probleem dus letterlijk aan de bron aanpakken.

Overig nieuws

pupils of st Augustine showcasing their appreciation for the project in their school

Vacature : Penningmeester/ bestuurder (m/v)

Onze penningmeester gaat ons verlaten. Zijn derde termijn loopt binnenkort af. We zijn daarom op zoek naar een nieuwe penningmeester/bestuurder....

We zijn er bijna!!!

Afgelopen december hebben wij drie van onze inspirerende gezondheidspioniers bij u geïntroduceerd. Philly, Taabu en Kofi hebben hun wens voor...
Clean-cooking-healthy-lungs-Afbeelding3-1

Winnaars Albert Schweitzer Prijs – een overzicht

Vele gezondheidspioniers uit Nederland hebben de afgelopen jaren samen met een Afrikaanse partner innovatieve gezondheidsprojecten bedacht en ingezonden voor de...