Ga door naar hoofdcontent
Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Algemeen

Hoe komt een project in aanmerking voor financiering?

Wij hebben strenge selectiecriteria waaraan een projectaanvraag moet voldoen. Zowel in Nederland als ter plaatse checken wij op betrouwbaarheid, haalbaarheid en duurzaamheid.

Hoe dien je een aanvraag voor een project in?

Een of 2 keer per jaar zetten wij een call open, waarbij organisaties een aanvraag kunnen indienen. Op onze website onder‘Project Applications’ staat wanneer dit is. Daarnaast organiseren wij de Albert Schweitzer Prijs, waar een project kan worden ingediend.

Wat vindt het ASF van de strenge anti-homowet in Oeganda?

Wij staan resoluut tegen elke vorm van discriminatie en onderdrukking, inclusief de strenge anti-homowet die in Oeganda van kracht is. Wij geloven sterk in gelijke rechten en kansen voor alle mensen, ongeacht hun seksuele geaardheid.

Tegelijkertijd erkennen we dat er een dringende behoefte is aan gezondheidszorg en ondersteuning in
Oeganda, vooral voor kwetsbare groepen, waaronder de LGBTQ+ gemeenschap. Juist in landen waar anti-LGBTQ+ wetten van kracht zijn, is het van cruciaal belang om steun te bieden aan organisaties die zich inzetten voor een betere gezondheid en gelijkheid voor iedereen, ongeacht hun achtergrond.

Door samen te werken met lokale organisaties en gemeenschappen in Oeganda, streven we naar een
inclusieve aanpak die de gezondheid en het welzijn van alle individuen bevordert, ongeacht hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Ons doel is om een omgeving te creëren waarin iedereen veilig en met respect wordt behandeld, ongeacht wie ze zijn of van wie ze houden.

Waarom richt het ASF zich vooral op meisjes, zwangere vrouwen, kinderen, ouderen en gehandicapten?

Wij stellen kwetsbare groepen centraal. Dit kunnen ook jongens of mannen zijn. Onze doelen richten zich op het bereiken van een betere gezondheid voor iedereen. Voor deze kwetsbare groepen is hier veel winst te behalen. Meisjes krijgen echt een kans op een betere toekomst als ze naar school gaan. Daar dragen wij graag aan bij.

Waarom kiest het ASF voor de focus op bepaalde landen?

Wij vinden het erg belangrijk om met betrouwbare partners samen te werken. We gebruiken namelijk geld van onze donateurs. In Oeganda, Ghana, Kenya en Malawi hebben we een groot en betrouwbaar netwerk, waardoor we de betrouwbaarheid van partners die projecten aanvragen kunnen controleren. Bovendien kunnen we dankzij dit netwerk onze projecten tijdens en na de uitvoering goed monitoren.

In welke landen is het ASF actief?

Wij zijn actief in landen in Sub-Sahara Afrika. De meeste van onze projecten bevinden zich in Oeganda, Ghana, Kenya en Malawi. Soms ondersteunen wij projecten in andere delen van Afrika.

Hoe lang bestaat het ASF al?

Wij bestaan sinds 1976.

Wie was Albert Schweitzer?

Albert Schweitzer wijdde hij zijn leven aan het helpen van zieken en armen. Een aanzienlijk deel van zijn volwassen leven bracht hij door in Lambaréné, een plaats in Gabon in Centraal-Afrika, waar hij een lokaal ziekenhuis stichtte en als arts werkzaam was. In 1952 won hij de Nobelprijs voor de Vrede.

Wat doet het ASF?

Wij ondersteunen kleinschalige gezondheidsprojecten in Sub-Sahara Afrika.

Waar staat het (N)ASF voor?

(N)ASF staat voor (Nederlands) Albert Schweitzer Fonds.

Betrouwbaarheid

Hoe zit het met de beleggingen van het ASF?

Wij hebben een beleggingscommissie die er op toeziet dat wij alleen beleggen in duurzame partijen.

Is het ASF een ANBI?

Wij hebben de ANBI-status. Dit betekent dat de Belastingdienst onze organisatie erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze goedkeuring is belangrijk omdat je als donateur alleen schenkingen kunt aftrekken van de belastingen als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI. Daarnaast betekent dat dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen.

Heeft het ASF het CBF keurmerk?

Wij zijn in het bezit van het CBF-keurmerk dat door Toezichthouder CBF wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen.

Hoe kan ik helpen?

Kan ik ook structureel een bijdrage leveren?

Jazeker, je kunt jouw bank een vaste incasso opdracht geven of je kunt een schenkingsovereenkomst invullen. Je gaat dan voor 5 jaar een overeenkomst aan. Wij kunnen je een schenkingsovereenkomst toesturen. Stuur hiervoor een mail naar info@nasf.nl.

Wij vieren binnenkort ons 12.5-jarig huwelijk. Kan ik een bijdrage voor het ASF vragen?

Heel graag! Wij hebben meer mensen die dit doen voor een verjaardag of jubileum. Als je een mail stuurt naar info@nasf.nl kunnen wij je meer informatie sturen.

Kan ik een informatiepakket aanvragen voor het houden van een spreekbeurt?

Jazeker, stuur een mail met je vraag naar info@nasf.nl.

Hoe kan ik een bijdrage leveren aan het werk van het ASF?

Je kunt een bijdrage leveren door geldof tijd te doneren. Ook kun je ons in contact brengen met mogelijke actievoerders, partners of donateurs. Je kunt ons ook altijd mailen via info@nasf.nl.

Projecten en financiën

Kan ik een project ook bezoeken?

Dit is soms mogelijk. Als je een groter project wil ondersteunen of je bent van plan een bepaald gebied te bezoeken en overweegt bij te dragen, neem dan contact met ons op via info@nasf.nl om de mogelijkheden te bespreken.

Hoeveel verdient de directeur van het ASF?

Wij hebben bewust geen directeur. Zo houden wij de kosten van onze organisatie zo laag mogelijk. Wij werken met 3 betaalde parttime krachten en een vrijwillig bestuur.

Hoeveel van mijn donatie gaat echt naar Sub-Sahara Afrika?

Van elke gedoneerde euro gaat 100% naar onze projecten. De kosten van onze organisatie betalen wij uit onze reserves.

Ik vind een project of thema niet zo belangrijk, kan ik de keuze ook aan jullie laten?

Indien je geen keuze voor een project of thema aangeeft, bepalen wij waar op dat moment jouw bijdrage het best tot zijn recht komt.

Kan ik een specifiek thema of doelgroep ondersteunen?

Ja, dat kan. Als je aangeeft dat je bijvoorbeeld meisjes wilt ondersteunen om naar school te gaan of gehandicapte kinderen wilt helpen, dan zoeken wij een project waar jouw bijdrage bij past.

Kan ik ook een specifiek project ondersteunen?

Ja! Je kunt zelf aangeven dat je een specifiek project wilt ondersteunen. Jouw bijdrage gaat dan volledig naar dat project.

Wat is de gemiddelde omvang van een project?

Gemiddeld heeft een project een omvang van €6.000,–€9.000,-.