Ga door naar hoofdcontent
Wat vindt het ASF van de strenge anti-homowet in Oeganda?

Wat vindt het ASF van de strenge anti-homowet in Oeganda?

Wij staan resoluut tegen elke vorm van discriminatie en onderdrukking, inclusief de strenge anti-homowet die in Oeganda van kracht is. Wij geloven sterk in gelijke rechten en kansen voor alle mensen, ongeacht hun seksuele geaardheid.

Tegelijkertijd erkennen we dat er een dringende behoefte is aan gezondheidszorg en ondersteuning in
Oeganda, vooral voor kwetsbare groepen, waaronder de LGBTQ+ gemeenschap. Juist in landen waar anti-LGBTQ+ wetten van kracht zijn, is het van cruciaal belang om steun te bieden aan organisaties die zich inzetten voor een betere gezondheid en gelijkheid voor iedereen, ongeacht hun achtergrond.

Door samen te werken met lokale organisaties en gemeenschappen in Oeganda, streven we naar een
inclusieve aanpak die de gezondheid en het welzijn van alle individuen bevordert, ongeacht hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Ons doel is om een omgeving te creëren waarin iedereen veilig en met respect wordt behandeld, ongeacht wie ze zijn of van wie ze houden.