Schoon water in Abrubruwa, Ghana

Wash Ghana
Pijl-naar-rechts

Met jouw donatie maken we het mogelijk

Ons team realiseert schoon en veilig water voor de gemeenschap in Ghana. Door het bouwen van een waterput met waterpomp bij de lagere school hebben straks 1400 mensen toegang tot schoon en veilig water!

Je volledige gift zetten we in voor dit project. 


Je volledige donatie gaat naar dit project. Mocht er sprake zijn van boventallige donaties, dan kan het NASF besluiten om deze in te zetten voor andere, soortgelijke project(en) in Afrika. Ook dan geldt dat jouw gehele donatie wordt ingezet voor deze projecten. Wanneer je doneert, gaan we ervan uit dat je het hiermee eens bent.

Wist je dat?

%
van elke gedoneerde euro volledig wordt besteed aan de projecten