Je gezondheid is het belangrijkste dat je hebt. Ook wanneer je arm bent en in Afrika leeft. Wij geloven in de kracht van eenvoudige oplossingen voor gezondheidsproblemen, vanuit de samenleving zelf. Daarom steunt het NASF met kleine bedragen lokale gezondheidsprojecten in Afrika.

Visie

"Een goede gezondheid voor iedereen in Sub Sahara Afrika"

Wij willen dat iedereen in staat is zo goed mogelijk zijn of haar gezondheid (en die van zijn of haar naasten) te beschermen en verbeteren. Wij treden hierbij in het voetspoor van gezondheidspionier dr. Albert Schweitzer, zijn werk en zijn motto ‘Eerbied voor het leven’.

Missie

Onze missie is om gemeenschappen in Sub Sahara Afrika te steunen in het realiseren van een gezonde leefomgeving, het versterken van gezondheidsvaardigheden en de gezondheidszorg ter plekke. We sluiten hierbij aan bij de Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals, SDG’s) :

  • Gezondheidszorg voor iedereen (SDG 3); 
  • Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen (SDG 6)

Indirect dragen we bij aan het verminderen van armoede (SDG 1), gender gelijkheid (SDG 5), vermindering van de ongelijkheid (SDG 10) en duurzame gemeenschappen (SDG 11). In de tweede plaats willen we het gedachtegoed van dr. Albert Schweitzer levend houden.

Onze strategie

Wij maken het verschil door ons te richten op kleinschalige gezondheidsprojecten die bedacht en uitgevoerd worden door lokale organisaties die dicht staan bij de doelgroep van de projecten. Onze steun aan de gezondheidsprojecten bestaat uit eenmalige giften voor bijvoorbeeld een gezondheidspost, waterkiosk, zonnepanelen voor een kliniek of een vrouwencentrum. Omdat wij streven naar een duurzame impact zien wij erop toe dat bij elk project aandacht is voor training gericht op goed gebruik en onderhoud hiervan.  

In Nederland maken we mensen bewust van de mogelijkheden die zij hebben om bij te dragen aan de gezondheid van mensen in Sub Sahara Afrika. Dat doen wij door de passie en gedrevenheid van onze Afrikaanse gezondheidspioniers, hun werk, initiatieven en projecten centraal te stellen en dit zichtbaar te maken. Via o.a. onze website, nieuwsbrieven, sociale media, deelname aan evenement zoals de Afrikadag bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen en de Albert Schweitzer Prijs.

Albert Schweitzer Prijs

Met de Albert Schweitzer Prijs betrekken we jongeren in Nederland bij projecten in Afrika en stimuleren we hen, net als Albert Schweitzer, een gezondheidspionier te zijn. En in samenwerking met een Afrikaanse organisatie een vernieuwend gezondheidsproject te bedenken en uit te voeren.  

 

Jaarverslag en statuten

Ons CBF Erkenningspaspoort

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Het NASF is al vele jaren een Erkende organisatie en laat zien dat ze aan strenge eisen en criteria voldoet, die je mag verwachten van een goede stichting. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen.
Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Hoe gaan wij om met Corona

De corona pandemie raakt iedereen, ook ons en onze gezondheidspioniers in Afrika.

Wij houden ons als organisatie aan de richtlijnen van het RIVM. Onze medewerkers en bestuursleden werken afwisselend op kantoor en vanuit huis. Dit kan effect hebben op onze bereikbaarheid. Onze excuses wanneer dit zo is. U kunt altijd een email sturen naar info@nasf.nl, u krijgt dan zo snel mogelijk antwoord.

Wij houden de situatie in Afrika nauwgezet in de gaten. Er is regelmatig contact met de projectleiders van onze gezondheidsprojecten, onze gezondheidspioniers. Als zich iets relevants voordoet, zullen wij dit publiceren op de website.

Voor meer informatie over Afrika en de corona pandemie verwijzen wij u naar de website van de WHO. 

 

Voor Afrika!

Met uw donatie investeren we in kleine, lokale gezondheidsinitiatieven in Afrika. Omdat we beseffen dat gezondheid je belangrijkste bezit is. U ook? Steun ons dan. Samen maken we het verschil. 

"Geluk is het enige wat zich verdubbelt als men het deelt"

Albert Schweitzer

Wat kunnen we met uw steun?

Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds steunt kleinschalige gezondheidsprojecten in landen in Sub-Sahara Afrika.

Onze kracht daarbij: we ondersteunen kleinschalige projecten. Opgezet door de lokale bevolking zelf.

Zo behalen we prachtige resultaten. Met een klein budget. Helpt u mee? Doneer

Organisatie

De Stichting Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) is een kleine fondsenwervende organisatie waarin alle betrokkenen met veel enthousiasme, flexibiliteit en inzet werken. De stichting bestaat uit 3 stafleden en een vrijwillig bestuur van momenteel 6 leden. Daarnaast krijgt de organisatie veel ondersteuning van vrijwilligers. Het kantoor is gevestigd in Utrecht en het secretariaat is op dinsdag en donderdag tijdens kantooruren te bereiken via info@nasf.nl of tel: +31 (0)30 8801499.

Geschiedenis

In 1930 werd voor de inzameling van giften de eerste stichting opgericht: de Stichting Albert Schweitzer Fonds. In de loop van de jaren kwamen er andere stichtingen bij en werden de onderlinge relaties tussen deze stichtingen nodeloos gecompliceerd. Daarom werd in 1976 besloten een nieuwe stichting in het leven te roepen die de doelstellingen van de anderen in zich zou verenigen: de Stichting Nederlands Albert Schweitzer Fonds. Tegenwoordig ook wel kortweg het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) genoemd.

Sponsoren

Het NASF is verheugd door de inzet van vele sponsoren. Verder werken we samen met verschillende partners. Lees hier meer.