Bestuur

Een onafhankelijk bestuur vormt het bestuur van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds. Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis aan de doelen van het fonds.  

Lander van Ommen | Voorzitter

Peter Lincklaen Arriens | Penningmeester

Steven Sterk | Secretaris

Monique Opdam | Fondsenwerving, Strategie

Angelique ter Weij | Communicatie & PR

Ton Teunissen | Arts - Projectsteun

Tjitske Vreugdenhil | Arts - Projectsteun

 

Lander van Ommen

 

Peter Lincklaen Arriens


Met mijn ouders heb ik in verschillende landen mogen wonen. Vervolgens heb ik ook met mijn gezin in het buitenland gewoond. Uit die verschillende culturen heb ik telkens waardevolle stukjes aan mijn eigen levensvisie toegevoegd.

Toen ik voor het bestuur van het NASF werd gevraagd had ik net een rondreis door Uganda gemaakt. De vraag kwam dus op een heel goed moment. De vriendelijke, warme en hard werkende mensen daar hebben mijn hart gestolen. Ik ben heel blij om via de projecten die NASF steunt mijn bescheiden bijdrage te kunnen leveren aan verbetering van de basis gezondheid van de mensen in Afrika.

Peter Lincklaen Arriens

 

Steven Sterk


“NASF is een prachtig goed doel, waar heel direct zichtbaar is wat de effecten zijn van de projecten die we steunen. Ik vind het mooi om hier vanuit mijn achtergrond als advocaat een bijdrage aan te kunnen leveren. Hoewel NASF een relatief kleinschalig goed doel is, is het professioneel georganiseerd. Het samenwerken met mensen van verschillende achtergronden biedt een mooie mix om de steun zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen: voor de gezondheid in Afrika!”
Steven Sterk

 

Monique Opdam


Als marketeer /strateeg ben ik onder de indruk van de filosofie en wilskracht van Albert Schweitzer. Deze alleskunner trachtte niet alleen ‘solidariteit’ beter op de kaart te krijgen maar ging ook zover om medicijnen te gaan studeren om zijn filosofie van eerbied voor het leven letterlijk invulling te geven.

Het kleinschalig en gericht ondersteunen van lokale initiatieven in Sub Sahara Afrika is essentieel om het welzijn en de gezondheid daar te vergroten en nog steeds zeer relevant. Hoe mooi om goede resultaten te boeken met de projecten die we dankzij de donaties vandaag de dag nog steeds realiseren. Albert Schweitzer zei niet voor niets treffend: Geluk is het enige wat zich verdubbelt als men het deelt. Daar zet ik mij graag als bestuurder/vrijwilliger onbezoldigd voor in.

Monique Opdam

 

 

Ton Teunissen


Leven en werk van Albert Schweitzer mag voor iedere dokter een voorbeeld zijn.
Tijdens mijn werk als tropenarts in Afrika heb ik me zijn idealen goed ingezien. De immense verschillen qua toekomstmogelijkheden doen je realiseren hoe geweldig bevoorrecht wij in Nederland zijn om waar wij geboren zijn. De meeste bewoners van Afrika boffen niet.

Albert Schweitzer was een tropenarts die als medicus en musicus veel cultuur en ethiek rijk was. De inhoud van zijn leven en zijn hulpvaardigheid was zó breed en veelomvattend, dat alleen een stabiel opgezet Fonds zijn levensdoel kan proberen in stand te houden.

Met die achtergrondgedachte werk ik graag mee met mijn mede-bestuursleden om het gedachtengoed van Albert Schweitze een vervolg te geven. Dus concreet inhoud geven aan kleine projecten voor basale medische zorg, voor water en hygiene, voor steun aan vrouwen, die voor opgroeiende kinderen de meeste verantwoordelijkheid nemen. Wij moeten zijn voorbeeld volgen.

Ton Teunissen

 

 

Tjitske Vreugdenhil

 

 

 

Angelique ter Weij


Wat is er mooier dan je kennis en ervaring in je vakgebied Marketing, Communicatie & PR in te zetten voor een organisatie die zich sterk maakt voor een gedachtengoed en thema’s waar je affiniteit mee hebt? Het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van kansarme mensen. In een werelddeel en landen en waar je zelf geweest bent en waar je hart ligt? Afrika!

Met mijn eigen ogen heb ik gezien hoe de lokale bevolking (kinderen, volwassenen, ouderen en ook verplegend personeel in ziekenhuizen) in Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara blij is met flesjes schoon water. Lege sap, frisdrank blikken en flessen. Maar ook schoonmaak- en verbandmiddelen (zeep, pleisters, gaasjes, bandages etc.). Spullen die wij over hadden of weg zouden doen. Maar ook aandacht en zorg. Artikelen en basisbehoeften die voor ons zo gewoon en vanzelfsprekend zijn, maar voor hen niet. Kleine dingen en gebaren die daar zoveel kunnen betekenen. Schoon water, hygiëne, aandacht en goede zorg. Terwijl wij in de omgeving waar wij wonen alles voorhanden hebben. Maar ook steeds meer willen. Een nog mooiere en duurdere auto… Een nog betere baan …en nog meer geld verdienen…Voor mij, ik was toen werkzaam als Corporate en Marketing Communicatie Manager bij een grote internationale commerciële organisatie, ging de knop toen om en waren dit redenen voor verandering.

Van betekenis zijn voor de medemens in Afrika. Een bijdrage te leveren aan hun gezondheid en welzijn werd een belangrijke roeping voor mij! En dat is het nog steeds. Daarnaast wil ik graag mijn kennis en ervaring delen en inzetten voor een organisatie die zich hier hard voor maakt. Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds! Samen met mijn collega’s de mooie ideeën en kleinschalige gezondheidsprojecten komend vanuit de lokale bevolking, de gezondheidspioniers in Afrika, steunen en mogelijk maken. Naamsbekendheid en zichtbaarheid hiervoor te creëren en financiële middelen hiervoor te werven bij particulieren, fondsen, stichtingen, ondernemers en bedrijven en allen die ons en onze gezondheidspioniers een warm hart toedragen. Zodat zij zelf op eigen kracht met hulp van de lokale partners waar wij mee samenwerken in Sub-Sahara-Afrika, hun initiatieven duurzaam kunnen uitvoeren en vervolgen.

Angelique ter Weij

Staf

Op het kantoor van het NASF in Utrecht zijn de volgende drie medewerkers parttime werkzaam:

Kitty Robben | Communicatie, back office

Karen 't Hooft | Projectbegeleiding

Tanja Keijzer | Relatiemanager

 

 

Kitty Robben


Je talent inzetten voor je medemens in Afrika. Dit is waar Albert Schweitzer zijn levenswerk van maakte en wat ik, op bescheiden wijze, ook mag doen binnen het het Albert Schweitzer Fonds. Dat mijn werk zo concreet is, motiveert mij enorm. Wat krijg ik een energie van de mooie projecten die onze lokale Afrikaanse partners in zo'n korte tijd en met bescheiden middelen neer kunnen zetten.
Petra Weij

 

 

Karen 't Hooft


"Goede gezondheid is essentieel en daaraan kunnen bijdragen is mijn drijfveer". Mijn naam is Karen ’t Hooft en ben opgeleid als celbioloog aan de Wageningen Universiteit. Sinds 2020 werk ik hier met veel plezier. Hiervoor heb ik 9 jaar gewerkt voor het Koninklijk Instituut voor de Tropen. In mijn werk heb ik mij gespecialiseerd in onderzoek, monitoring en evaluatie van gezondheidszorg in Afrika. In Afrika heb ik op vele plekken gewerkt: Kameroen, Sierra Leone, Kenia, Ethiopië, Zambia en Rwanda. Ik heb gezien dat kleine organisaties en hun pioniers echt veel kunnen bereiken en betekenen in het leven van mensen. Daarom sta ik achter de missie van het Albert Schweitzer Fonds: het steunen van lokale Afrikaanse organisaties en gezondheidspioniers bij het duurzaam beschermen en verbeteren van de gezondheid. Het verschil dat wij hiermee maken is ontzettend tastbaar. Het directe contact dat ik heb met deze pioniers om dit te kunnen bereiken geeft mij zoveel energie.
Karen 't Hooft

Vrijwilligers

Naast het vrijwillige bestuur werkt het Nederlands Albert Schweitzer Fonds met vrijwillige projectbezoekers die wonen in Afrika of er regelmatig (toch al) naartoe gaan. Zij bezoeken vrijwillig de projecten in Afrika die het NASF mogelijk wil financieren en brengen advies uit aan het bestuur. Daarnaast werkt het NASF in Nederland met de volgende vrijwilligers:

Breg van Dam | Archief en Bibliotheek

Inez in 't Veld | Archief en Bibliotheek

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds bestaat uit dhr. Frits van der Hoeven, dhr. Hans Bouma, dr. Jan Terlouw, drs. K. van Warven, prof. dr. W.B. Drees, prof. dr. L. Leertouwer, prof. dr. Th.M. van Leeuwen, dhr. H.H.F. Wijffels en dhr. U.F. Hiddema.

Voor Afrika!

Met uw donatie investeren we in kleine, lokale gezondheidsinitiatieven in Afrika. Omdat we beseffen dat gezondheid je belangrijkste bezit is. U ook? Steun ons dan. Samen maken we het verschil.